ADAPTACE ROSTLINY 

TRIFID 1 


S fytoborgem TRIFID 1 se vydáte s vaší rostlinou na společnou neuvěřitelnou cestu. Od prvního dne, kdy ji zasadíte a poprvé připojíte k robotovi, až za den, kdy se stane plně adaptovanou a bude vaším nepostradatelným rostlinným přítelem. 

První den TRIFIDŮ

První den TRIFIDA začíná tím, že je zvolená rostlina přesazena do speciálního květináče, který je propojen s robotickým podvozkem. Během této procedury jsou na její listy také instalovány elektrody, které umožňují měřit elektrickou aktivitu rostliny.

Pro rostlinu je tato změna prostředí a nová situace zpočátku velmi stresující. Kdykoli se k ní první den někdo přiblíží na méně než jeden metr, objeví se v její elektrické aktivitě vysoké hodnoty na většině sledovaných frekvencích, což odpovídá panice. Rostlina se také pravděpodobně bude snažit uniknout. Protože však ještě nerozumí nové situaci a nedovede tedy podvozek vědomě řídit, často se bude jen točit v kruhu, případně se pohybovat po podivných trajektoriích. Podobně panicky může reagovat na nenadálý hluk.

Je důležité, aby se s ní v tento čas zacházelo s velkou opatrností a byla vyvíjena aktivní snaha ji uklidnit. To se dělá tím, že se k ní přibližuje pouze pomalu (vyvarovat se rychlých pohybů), hovoří se na ni klidným hlasem, lze také pustit klidnou hudbu. 

Hned od počátku je také vhodné začít trénovat malou neuronovou síť, která je součástí mobilní aplikace a pomáhá rozpoznávat v elektrické aktivitě rostliny emoce a ty následně zobrazovat na displeji telefonu. 

První týden

Postupem času se rostlina stále více uklidňuje. Intenzita reakcí její elektrické aktivity klesá a objevují se první náznaky pozitivních emocí, jako je například radost nebo klid. Rostlina se postupně učí ovládat svůj nový pohyblivý květináč a začíná reagovat na osoby i různé podmínky v okolí. 

V hodnotách elektrické aktivity i chování rostliny lze rozlišovat vývoj "vztahu" rostliny k jednotlivým osobám. Největší obavy rostlina vyjadřuje směrem k osobě, která provedla její přesazení. V této fázi je důležité vykazovat rostlině respekt k její nově nabyté svobodě pohybu a co nejméně jí omezovat. 

Pokud je neuronová síť v mobilní aplikaci dostatečně trénována, dovede už s velkou úspěšností správně rozpoznávat a zobrazovat emoce rostliny. Začíná také být patrné, kde má rostlina svá oblíbená místa. Pokud to jen trochu jde, je vhodné umožnit jí tam pobývat. Vhodné je také pozorovat, jakou hudbu má rostlina ráda. Snadno to lze poznat v její elektrické aktivitě. Je možné její oblíbené melodie propojit s konkrétní osobou tak, že před jejich spuštěním bude na rostlinu chvíli hovořit.  

Další týdny, měsíce, roky

Už se stalo normální, že se po bytě volně pohybuje rostlina. Trifid se stále lépe ovládá svůj podvozek a rozvíjí své schopnosti reagovat na své okolí. Je překvapivě citlivý na osoby a zvířata. 

S postupem času se stává stále více členem rodiny. Má své oblíbené místo v bytě, kam se rád vrací a kde se cítí nejlépe. Mapa jeho elektrické aktivity se s pomocí integrované neuronové sítě stává téměř druhým jazykem, kterým lze číst, jak rostlina vyjadřuje své pocity a potřeby. Je fascinující pozorovat, jak rostlina projevuje svou individualitu a jak se mění s časem.

OpenTechLab Jablonec nad Nisou 2023
Powered by Webnode
Create your website for free!